Działka z dużym potencjałem, usługowo-mieszkaniowa 758655

Jeżeli poszukujesz działki na której postawisz dom i będziesz mógł prowadzić działalność, ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Oferuję na sprzedaż działkę o powierzchnie ok. 6560 m2 (część pod zabudowę ok. 4700 m2), oznaczoną numerem ewidencyjnym 47/2.

Nieruchomość znajduje się w Woli Mikorskiej, ok. 6 km od Bełchatowa. 

Działka w narożna, w kształcie prostokąta (Szerokość ok. 30m, długość ok. 216 m), zabudowana budyniem w stanie surowym otwartym. W jej północnej części znajduje się staw. 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Szczegółowe zapisy planu:
3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
– maksymalny – 1,50,
– minimalny – 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 30%;
4) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
– budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego –
nie więcej niż 10,0 m,
– budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
– dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego
– dwie kondygnacje nadziemne,
– dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna,
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na
wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria głównych połaci dachowych:
– dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego
– dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 45°,
– dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° – 45°,
e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego poprzez
ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach szarości,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej formy
i pokrycia dachu;

Media: 
– woda miejska – na działce
– prąd – na działce

Serdecznie zapraszam na prezentację.

Magdalena Włodarczyk

Telefon: 665 957 863

E-mail: biuro@wlodarczyknieruchomosci.pl

Poszukujesz nowej nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś/aś starej? Mogę Ci w tym szybko i sprawnie pomóc!

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Opis nieruchomości został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od właściciela i może być aktualizowany. Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.

Typ nieruchomości: Działka

Status nieruchomości: Sprzedaż

Rynek: Wtórny

Cena: 280000.00 PLN

Powierzchnia: 6560.00 m2

Lokalizacja: Bełchatów

Ofertę przygotował:
Magdalena Włodarczyk
Email: biuro@wlodarczyknieruchomosci.pl
Nr telefonu: 665957863


Zobacz Więcej